WIA

WIA

Na 2 jaar heeft uw werknemer recht op een WIA-uitkering. Met een WIA-verzekering dekt u het inkomensverschil dat ontstaat.

WIA

Is uw werknemer na twee jaar nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Via het UWV heeft hij/zij dan recht op een uitkering via de wet WIA: wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Om te voorkomen dat iemand teveel in inkomen achteruit gaat, is er de WIA aanvullingsverzekering.

Kosten voor een WIA-uitkering worden door het UWV op de werkgever verhaald. Wilt u voorkomen dat u hierin onnodig financieel risico loopt, dan raden wij u aan om eigenrisicodrager te worden.


Verzekerd inkomensverschil WIA

De wet WIA bevat verschillende soorten uitkeringen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het zicht op herstel. In de wet WIA ontstaat desondanks vaak een verschil tussen het 'oude' en het 'nieuwe' inkomen: het inkomenshiaat. Dit kan, al dan niet collectief bij de werkgever, door middel van deze verzekering worden gerepareerd. Succes Verzekerd helpt u bij het bepalen van het hiaat en selecteert de juiste dekking op basis van bijvoorbeeld de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook adviseren wij u of het verstandig is dit collectief te verzekeren en welke premievoordelen dit biedt.

Eigenrisicodrager: zelf WIA uitvoeren
Gaat uw werknemer na twee jaar ziek uit dienst, dan treedt het UWV automatisch op als verantwoordelijke voor de uitkering en de re-integratie van uw ex-werknemer. U heeft dan geen grip op de kwaliteit van ziekte- en re-integratiebegeleiding, maar u wordt wel geconfronteerd met een verhoogde gedifferentieerde (WIA) premie. Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te worden, dan neemt u de WIA-uitvoering over van het UWV. Met het advies van Succes Verzekerd en de expertise van de Care Group, zorgen we er samen voor dat uw zieke ex-werknemers zo snel mogelijk de ziektewet verlaten. In ruil daarvoor vervalt de betalingsverplichting van de verhoogde gedifferentieerde premie; een aantrekkelijk voordeel voor u.

Vraag ons om een offerte voor een passend aanbod!