Brand Zakelijk

Brand

Een brandverzekering dekt (im)materiële schade aan eigendom van ondernemers, zoals gebouwen en de inboedel.

Brand

Als werkgever weet u dat de gevolgen van brand voor uw bedrijf verder reiken dan alleen materiële schade. Een goede brandverzekering is een verzamelbegrip en dekt dan ook meer dan de brandschade alleen. Ook de gevolgen van vermindering of stagnatie van uw bedrijfs-processen zijn met een goede brandverzekering gedekt. Denk hierbij aan bedrijfsschade zoals verlies of vermindering van uw bruto winst.


Brandverzekering
Met een brandverzekering verzekert u uw bedrijf tegen de meest voorkomende schadeoorzaken. Bij gebouwen wordt als de verzekerde waarde (waardemaatstaf) de herbouwwaarde van het gebouw gebruikt. Bij inventaris en goederen respectievelijk de nieuw- en inkoopwaarde. De waarde van objecten kan vooraf door een deskundige partij (een taxateur) worden vastgesteld en als overeengekomen waarde in de polis worden opgenomen. Het voordeel hiervan is dat hiermee een zogenaamde onderverzekering wordt voorkomen.

Bedrijfsschadeverzekering
Bedrijfsschadeverzekeringen dekken immateriële schade, zoals verlies of vermindering van brutowinst na een verzekerde schadeoorzaak. Deze polis is er in verschillende verschijningsvormen en met verschillende dekkingsvormen en is altijd gekoppeld aan een materiële brandverzekering. De bedrijfsschadeverzekering is er in de volgende verschijningsvormen:

Bruto Winstverzekering
Deze dekking is van belang voor bedrijven die afhankelijk zijn van (het behoud van) locaties. Als het bedrijf op een alternatieve locatie verder kan, is een extra kostenverzekering afdoende. Van belang is verder de termijn waarbinnen het bedrijf weer volledig operationeel kan zijn, inclusief het marktverlies, en de leveranciers waarvan het bedrijf afhankelijk is. Deze kunnen met een vast percentage in de dekking worden meegenomen.

Exploitatiekostenverzekering
Deze bedrijfsschadeverzekering is bestemd voor instellingen zonder winstoogmerk. Van belang is het totaal van de exploitatierekening, inclusief een exploitatieoverschot of onder aftrek van een exploitatietekort.

Extra Kosten- / Reconstructieverzekering
Door schade aan het gebouw, uw inventaris of uw inboedel kan uw bedrijf stil komen te liggen. Dat betekent dat uw inkomsten achterblijven, terwijl uw vaste lasten (zoals salarissen) onveranderd zijn. Deze verzekering vergoedt de kosten die noodzakelijk moeten worden gemaakt ten behoeve van het op peil brengen of houden van de omzet.


Uw brand- en bedrijfsschadeverzekering afsluiten bij Succes Verzekerd? Neem contact op of laat uw telefoonnummer achter voor meer informatie.