Verzuim

Als werkgever krijgt u te maken met werknemers die ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Dat is natuurlijk vervelend voor de betrokken werknemer, maar ook u loopt risico. De meeste kosten voor arbeidsongeschiktheid worden op u verhaald. Succes Verzekerd helpt u met een verzuimver-zekering op maat.

Samen met de Care Group brengen we uw situatie in kaart: wat zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, wat is de werkhervattingskans, hoe is uw financiële situatie? Hierdoor bieden we u de beste verzekerings-oplossing die speciaal afgestemd is op uw organisatie.

Conventioneel pakket of stop-loss
Afhankelijk van het aantal werknemers kunt u zich verzekeren op conventionele basis dan wel op basis van stop-loss. Een verzekering op conventionele basis gaat uit van het directe financiële risico dat u loopt op grond van uw loondoorbetalingsverplichting. Deze polis heeft een eigen risico in dagen en werkt goed bij kleine(re) bedrijven tot ongeveer 15 mensen. Polissen op basis van het stop-loss principe kennen een eigen risico in geld. Dit eigen risico noemt men het ‘eigen behoud’ en geldt per jaar. Deze polis is geschikt voor grote(re) bedrijven die financieel voldoende kapitaalkrachtig zijn om het eigen behoud zelf te kunnen dragen.

Vraag ons om een offerte voor een passend aanbod!