AOV

Met een AOV kunt u zich als zelfstandig ondernemer verzekeren voor inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er zijn veel manieren om een AOV voor uw persoonlijke situatie ‘op maat’ te maken. Daarom brengen we allereerst uw financiële situatie en behoeften in kaart voordat de polis tot stand komt. Ook hierna zal deze periodiek worden onderhouden. Immers, met de ontwikkeling van uw bedrijf en inkomen ontwikkelt uw behoefte om inkomen te verzekeren mee. Succes Verzekerd helpt u hier graag bij!

Zelfstandig ondernemer
Als zelfstandig ondernemer bent u niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid; u maakt immers geen aanspraak op werknemersverzekeringen. De enige regeling waarop een zelfstandig ondernemer aanspraak kan maken is de Wet Werk en Bijstand (WWB). Dit is een basisregeling en deze kent bovendien een vermogenstoets. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die ZZP'ers, freelancers en eigenaren van eenmanszaken voorziet van een inkomen bij ziekte en gedeeltelijke of volledige invaliditeit.

Inkomensvoorziening
De hoogte van het te verzekeren inkomen is afhankelijk van het ondernemersinkomen. Bij het afsluiten van de polis neemt u hierover een beslissing. Een AOV kent een eigen risico dat wordt uitgedrukt in dagen en de verzekering heeft een vaste eindleeftijd. Indien en voor zover mogelijk zal deze eindleeftijd moeten aansluiten op beschikbare oudedagsvoorzieningen.

Persoonlijke begeleiding
Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, wilt u zo snel mogelijk weer doen wat u graag doet en dat is ondernemen. Om dat te bereiken kunt u gebruik maken van intensieve persoonlijke begeleiding. Samen met een specialist in arbeid en re-integratie kijkt u wat ervoor nodig is om snel weer aan de slag te gaan.

Een AOV bij Succes Verzekerd afsluiten? Vraag ons om een offerte voor een passend aanbod!