Aansprakelijkheid

De kosten van aansprakelijkheidsschade kunnen voor u als werkgever flink oplopen. Met een aansprakelijkheidsverzekering dekt u de financiële schade die u hierdoor oploopt. U kunt zich verzekeren tegen schade die wordt veroorzaakt bij uw klant, schade die een werknemer tijdens het werk oploopt of schade door één van uw producten. Ook de kosten voor maatregelen om schade te voorkomen kunt u verzekeren. Succes Verzekerd brengt de risico's voor uw organisatie in kaart en biedt een oplossing op maat.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering
Een algemene aansprakelijkheidsverzekering richt zich op algemene aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en (optioneel) milieuaansprakelijkheid. Een verzekerd bedrag geldt als maximum per gebeurtenis of aanspraak en vaak ook per verzekeringsjaar.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Er bestaan beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ten behoeve van bepaalde beroepsgroepen. Voorbeelden hiervan zijn advocaten/notarissen en ingenieursbureaus. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade, zonder dat deze vooraf is gegaan door een materiële- of letselschade. Dergelijke schaden komen gewoonlijk voort uit adviezen, van belang zijn dan ook de voorwaarden op basis waarvan opdrachten worden geaccepteerd.

Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering
Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekeringen zijn verzekeringen die veelal worden ingezet als secundaire arbeidsvoorwaarde. De polis beschermt het privévermogen van bestuurders en commissarissen, in het geval van claims die verband houden met een vermeend disfunctioneren van bestuurders en commissarissen van een onderneming. Het gehele college van een vennootschap, stichting of vereniging is verzekerd. Een belangrijk onderdeel van de dekking is het onderzoek naar de schuldvraag en de kosten van verweer, voorafgaand aan een eventuele schadevergoeding.

Vraag ons om een offerte voor een passend aanbod!