Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering kan u helpen bij een juridisch conflict. U krijgt dan juridische hulp van een specialist.

Er zijn verschillende verzekeraars die op dit terrein polissen aanbieden. Deze polissen bieden (in natura) dekking voor juridische geschillen op het gebied van onder meer arbeidsrecht, administratief- en sociaalverzekeringsrecht, overeenkomstenrecht en strafrecht. Rechtsbijstandverzekeringen bieden een regeling voor een vrije advocaatkeuze wanneer de naturaregeling geen of onvoldoende zicht op succes biedt. Op het gebied van de vrije advocaatkeuze heeft het Europese Hof van Justitie op 7 november 2013 een belangrijke uitspraak gedaan, die erop neer komt dat de vrijheid voor de keuze van een advocaat uitsluitend geldt bij een te voeren juridische procedure. Rechtsbijstandverzekeraars hebben hun polissen naar aanleiding van deze uitspraak aangepast en duidelijker gemaakt.

De polis van een rechtsbijstandverzekering biedt, binnen het raam van de dekking, vergoeding voor het gehele traject van juridisch advies tot en met de advocaat- en proceskosten. Motorrijtuigenrechtsbijstand is vaak standaard meeverzekerd. Er zijn in de markt polissen waarbij incasso standaard tot de dekking behoort. Met een rechtsbijstandverzekering zakelijk voor ondernemers betekent dit een groot gemak en besparing van (incasso)kosten! Uitgesloten zijn geschillen rondom faillissement en fiscaal recht als u een rechtsbijstandverzekering zakelijk afsluit.